poniedziałek, 5 listopada 2018

FINAŁ

W dniu 20.05.2019 r. komisja w składzie: Katarzyna Kalita (koordynator programu), Marta Kozieł, Dorota Leszcz, Małgorzata Lachowska (nauczyciele bibliotekarze BP w Chełmie) dokonała oceny zadań wykonanych przez uczestników programu „TIK?Tak!3”. Zadania były zamieszczone na blogu tiktak3bpchelm.blogspot.com. Skala punktacji:
Zadanie 1 – plakat o zaletach czytania – 0 -10 pkt.
Zadanie 2 – e-komiks – 0 – 10 pkt.
Zadanie 3 – zdjęcie „poza książką” – 0 – 10 pkt.
Zadanie 4 – quizziz, zadanie z lukami i wpis na padlet –  0 – 30 pkt.
Zadanie 5 – film – 20 punktów.

W programie wzięło udział 32 uczniów ze szkół:
  • SP nr 5 w Chełmie (2 zespoły),
  • ZSO nr 8 w Chełmie,
  • ZS w Stołpiu,
  • ZS w Siennicy Różanej (2 zespoły),
  • SP w Stawie (2 zespoły).
Łącznie 8 zespołów pod opieką 6 nauczycieli: Luizy Nieradko, Magdaleny Laskowskiej, Moniki Saluk, Joanny Włodarczyk, Anity Pękały, Lidii Sułek.
Komisja konkursowa oceniła zadania według jednej kategorii wiekowej. Punktacja znajduje się w  poniżej przedstawionej tabeli.


Uroczyste podsumowanie programu odbyło się 04.06.2019 r. o godz. 12.30 w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie.Finał programu uświetnił występ Zosi i Mikołaja - tancerzy z Klubu Boogie Opus Twist pod opieką p. Ewy Harańczyk (MDK w Chełmie).Słodki poczęstunek ufundował Zakład Cukierniczy Bereza z Krasnegostawu oraz Dyrektor BP w Chełmie.


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i naukę, a opiekunom za zaangażowanie i motywację swoich podopiecznych!!!


***************************************************************************


***************************************************************************


Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Uczniowie pracując w 4 osobowych zespołach wykonują zaplanowane działania (zadania) wykorzystując nowoczesne technologie 

Biorąc udział w programie „TIK?Tak!3” zainteresujesz i zachęcisz do czytania książek swoich uczniów, zainspirujesz ich do pracy z nowymi technologiami, zdobędziesz nowe umiejętności cyfrowe, wypromujesz szkołę i bibliotekę, zaangażujesz uczniów w realizację zadań projektowych i pracy zespołowej, np. na zajęciach pozalekcyjnych czy też kółkach przedmiotowych, być może poznasz ukryte umiejętności i talenty swoich uczniów.

Najlepsze projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową oraz nagrodzone (zgodnie z kryteriami znajdującymi się w regulaminie). Warunkiem uczestnictwa w programie jest zaakceptowanie warunków regulaminu!

Czas trwania programu: 13 tygodni (7.01 - 06.04.2019 r.).

Uwaga!

Program nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Dla nauczycieli zostaną przeprowadzone warsztaty komputerowe i konsultacje (stacjonarne i zdalne) z wybranych narzędzi przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie (Centrum Zastosowań TIK) oraz lekcje dla uczniów - według potrzeb.

Prace/zadania zamieszczone zostaną na specjalnie przygotowanej stronie internetowej (blogu). Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów. Dla każdego zespołu należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy. Zespoły powinny mieć swoje nazwy (nazwa + szkoła, miejscowość).

FORMULARZ
REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK 1 (klauzula informacyjna i zgoda - RODO)

*********************************************************************************

Szczegóły, pytania:

  • tiktak3bpchelm@gmail.com
  • 82/5622481
*********************************************************************************